top of page

HOOG

SENSITIVITEITSTEST

 

Probeer de volgende 23 stellingen te beantwoorden vanuit je gevoel. Er zijn slechts 2 antwoordmogelijkheden. Ja  of Nee.

 1. Ik ben me bewust van de subtiele signalen in mijn omgeving.  Ja / Nee

 2. Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.  Ja / Nee

 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.  Ja / Nee

 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik er behoefte aan heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.  Ja  / Nee

 5. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.  Ja / Nee

 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren of harde sirenes.  Ja / Nee

 7. Ik heb een rijke en complexe belevingswereld.  Ja / Nee

 8. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.  Ja / Nee

 9. Ik kan diep geraakt worden door kunst of muziek.  Ja / Nee

 10. Ik ben heel ordelijk .  Ja / Nee

 11. Ik schrik gemakkelijk.  Ja / Nee

 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.  Ja / Nee

 13. Als mensen  zich ergens niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dit te veranderen. ( bijvoorbeeld licht dimmen of meubelstukken verplaatsen).  Ja / Nee

 14. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me veel dingen te gelijk te laten doen.  Ja / Nee

 15. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.  Ja / Nee

 16. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv shows.  Ja / Nee

 17. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.. Ja / Nee

 18. Als ik erge honger heb, heeft dat een sterk invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.  Ja  / Nee

 19. Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.  Ja / Nee

 20. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.  Ja / Nee

 21. Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit.. Ja / Nee

 22. Als ik met iemand zou moeten wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.  Ja / Nee

 23. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.  Ja / Nee

(Volgens Elaine Aron)

Heb je 14 vragen of meer met ja beantwoord, dan is de kans zeer groot dat je hoogsensitief bent.

bottom of page